Bouwen aan een waardengedreven bedrijf


Bouwen aan een waardengedreven bedrijf

Als bedrijfseigenaar of leidinggevende weet je waarschijnlijk hoe belangrijk het is om een visie en strategie voor je organisatie te hebben. Maar heb je ooit nagedacht over de waarden die jouw bedrijf drijven? Het bouwen van een waardengedreven organisatie kan een enorme impact hebben op de prestaties, cultuur en tevredenheid van je medewerkers. In deze blogpost zullen we bespreken wat een waardengedreven organisatie is en hoe je dit kunt bereiken.

Hoe krijg je een waardengedreven organisatie?

Een waardengedreven organisatie wordt gedefinieerd door de kernwaarden die de basis vormen van het bedrijf. Deze waarden zijn niet alleen woorden op een poster, maar worden daadwerkelijk nageleefd en uitgedragen door alle medewerkers. Het bouwen van een waardengedreven organisatie begint bij het begrijpen van het belang van waarden en hoe deze bijdragen aan het behalen van bedrijfsdoelen.

Evolutie van ‘ik’ via ‘jij’ naar ‘wij’

Een waardengedreven organisatie draait niet alleen om individuele prestaties, maar ook om samenwerking en teamwerk. Dit betekent dat de focus van 'ik' naar 'jij' naar 'wij' verschuift. Het is belangrijk dat medewerkers de gemeenschappelijke waarden begrijpen en zich hiermee kunnen identificeren. Dit creëert een gevoel van saamhorigheid en betrokkenheid bij het bedrijf en de collega's.

Waarden verbinden

Het verbinden van waarden betekent dat de waarden die het meest belangrijk zijn voor de organisatie worden gecombineerd en vertaald naar concrete acties. Zo kunnen medewerkers de waarden begrijpen en deze in hun dagelijkse werkzaamheden toepassen. Waarden zijn niet alleen van toepassing op het werk, maar kunnen ook worden vertaald naar hoe medewerkers met elkaar omgaan en hoe het bedrijf communiceert met klanten en stakeholders.

Hoe krijg ik mijn mensen zover?

Het creëren van een waardengedreven organisatie begint bij de top van de organisatie. Het is belangrijk dat de leidinggevenden de waarden van het bedrijf begrijpen en deze uitdragen naar hun medewerkers. Door het goede voorbeeld te geven en de waarden te integreren in de dagelijkse werkzaamheden van medewerkers, zullen zij deze waarden ook overnemen en uitdragen.

Verander je blik

Een waardengedreven organisatie is niet gebaseerd op winstmaximalisatie, maar op het creëren van waarde voor alle stakeholders. Dit betekent dat het bedrijf verder kijkt dan alleen de financiële prestaties en zich richt op duurzaamheid, ethiek en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het is belangrijk om de focus te verleggen van korte termijn winst naar lange termijn waardecreatie.

Bepaal in 3 stappen de organisatiewaarde

Om te bepalen welke waarden het beste bij jouw organisatie passen, kun je het beste drie stappen volgen.

  • De eerste stap is om na te denken over de missie en visie van jouw organisatie. Welk doel wil je bereiken en hoe zie je de toekomst voor je?
  • De tweede stap is om de waarden te bepalen die bijdragen aan het realiseren van deze missie en visie. Welke waarden zijn hierbij essentieel?
  • Tot slot is het belangrijk om de waarden te formuleren op een manier die voor iedereen begrijpelijk is en waarmee de hele organisatie zich kan identificeren.

Door deze drie stappen te doorlopen, kun je de kernwaarden van jouw organisatie bepalen en zorg je voor een waardengedreven organisatie.

Continu waarden uitdragen

Een belangrijke stap om een waardengedreven organisatie te creëren is om ervoor te zorgen dat de waarden constant worden uitgedragen. Het is belangrijk dat de organisatiewaarden regelmatig worden gecommuniceerd en dat iedereen binnen de organisatie begrijpt hoe ze zich kunnen inzetten om deze waarden in de praktijk te brengen.

Communicatie en transparantie zijn hierbij essentieel. Medewerkers moeten op de hoogte zijn van de waarden van de organisatie en begrijpen hoe deze waarden hen kunnen helpen om hun werk op een betere manier uit te voeren. Het is ook belangrijk om te zorgen voor regelmatige feedback en discussie over de manier waarop de organisatiewaarden in de praktijk worden gebracht.

Tot slot

Het opbouwen van een waardengedreven organisatie vergt tijd en toewijding, maar de voordelen zijn groot. Door te werken aan een organisatiecultuur waarin waarden centraal staan, kun je niet alleen de motivatie en het engagement van je medewerkers vergroten, maar ook de prestaties van de organisatie verbeteren. Door te evolueren van 'ik' naar 'jij' en uiteindelijk naar 'wij', kun je een organisatiecultuur creëren die gebaseerd is op samenwerking, vertrouwen en respect.

Begin met het bepalen van de organisatiewaarden en communiceer deze regelmatig en transparant naar je medewerkers. Zorg ervoor dat de waarden worden uitgedragen en dat er ruimte is voor feedback en discussie. Op deze manier kun je werken aan een waardengedreven organisatie die niet alleen betere prestaties levert, maar ook een positieve impact heeft op de medewerkers en de samenleving als geheel.